V.IJ.F. – Vitale IJssel Festivals

ACTUEEL

Lieren aan de Rivier:  woordkunstpodium van V.I.J.F. in café De Loswal 

Stichting Kunst & Cultuur Olst-Wijhe heeft dit voorjaar drie keer een open podium voor muziek en woordkunst gehouden, ‘Lieren aan de Rivier’. Een vrolijke en intieme voorleesavond aan de IJssel-oever, waarbij iedereen uit de wijde Wijhese omgeving welkom is om voor te dragen uit eigen werk: poëzie, verhalen, columns. Na de zomer volgt op deze pagina informatie over het vervolg. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via lierenrivier@vijfolstwijhe.nl

 

Het perfecte plaatje: Wat is Wijhe mooi!

Zie jij al het moois van Wijhe en kan je dat vastleggen met jouw professionele camera óf gewoon de camera van jouw telefoon? Doe dan mee met Het Perfecte Plaatje, de fotowedstrijd voor en door Wijhenaren! 

De wedstrijd bestaat uit drie toffe thema’s:  1. Een Wijhenaar; 2. De Waterwereld; 3. Typisch Wijhe 
De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury. Wijhese fotografen in deze jury zijn Ilse de Vries, Melanie Mulder, Pawel Staśkiewicz en Jan Amse. Ze kijken naar originaliteit, verrassende (technische) effecten en creativiteit.  Op 8 september 2024, tijdens de Diekdagen, worden de genomineerde foto’s op groot formaat gepresenteerd en vindt de prijsuitreiking plaats. Bezoekers kunnen stemmen via een QR-code.  Voor de winnaars van Het Perfecte Plaatje is er een jury-prijs én een publieksprijs.  

Hoe doe je mee? Tot 1 augustus 2024 kun je jouw creaties met Wetransfer inzenden via ijsselfestivalwijhe@gmail.com. Wacht niet langer en stuur je mooiste plaatjes in!   

 

Diekdaegen en IJsselfestival V.IJ.F. slaan de handen ineen!

Heb je al gehoord van V.I.J.F. (Vitale IJssel Festivals)? Deze knaller van een initiatief komt uit de koker van Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe. Vijf jaar lang worden er vijf waanzinnige festivals georganiseerd langs de prachtige IJssel. Telkens op een andere plek. Dit als een creatieve verwijzing naar de vijf jaar durende dijkversterking. Vorig jaar trapte V.I.J.F. af met een pilot in Herxen en dit jaar strijkt het IJsselfestival neer in Wijhe, in samenwerking met de Diekdaegen!

Zet je schrap: van 5 t/m 8 september dompelt de Diekdaegen Wijhe onder in de IJssel. Op zondag 8 september gooien we daar nog een schepje bovenop met het IJsselfestival in en rondom de historische Nicolaaskerk. Een brede cultuurmanifestatie dat met vele activiteiten een ode brengt aan de IJssel. Het programma bestaat uit muziekoptredens, een vintage kledingmarkt, fotokunst, street art, lezingen, creatieve workshops en buitentheater van makers uit de Sallandse IJsselstreek.

V.IJ.F. expedities 
In de aanloop naar het IJsselfestival en de Diekdaegen zijn er allerlei leuke V.IJ.F. expedities in Wijhe. Deze interactieve activiteiten staan bol van kunst en cultuur, allemaal geïnspireerd door de IJssel. De resultaten worden getoond tijdens het IJsselfestival. Blokkeer het eerste weekend van september dus alvast in je agenda en laat je onderdompelen in de IJssel!

www.diekdaegen.nl

www.kunstencultuurolstwijhe.nl/vijf-vitale-ijssel-festivals

 

Project V.IJ.F.
Als stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe richten we ons primair op stimulering van de kunst- en cultuursector in onze gemeente. Dat doen we met inhoudelijk advies en met financiële ondersteuning van culturele organisaties.
In de Coronatijd is het idee ontstaan om het culturele leven een extra impuls te geven, en wel met een bijzonder project dat 5 jaar gaat duren en dat is gekoppeld aan de IJssel.
Want we verbinden dit project aan 5 jaar dijkversterking door Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Bij dit project V.IJ.F. (Vitale IJssel Festival) zijn we zelf als initiator betrokken. Maar het project staat verder zowel financieel als organisatorisch geheel los van onze basisactiviteiten.

Project V.IJ.F – Vitale IJssel Festivals –  is een ambitieus plan.
Tot en met de zomer 2028 plannen we ieder jaar een kunst- en cultuurmanifestatie veelal in de vorm van een festival. Telkens op een andere plek langs/nabij de IJssel, tussen “De Platvoet” in Deventer en “Het Engelse werk” in Zwolle. Tijdens zo’n festival krijgen alle vormen van kunst- en cultuur de ruimte om mee te doen met voorstellingen, presentaties e.d.. De kunstsector wordt uitgedaagd om in te spelen op de plaats waar een festival wordt gehouden en op de thema’s die daar spelen. Hierdoor zullen deze festivals steeds een ander karakter krijgen, maar tegelijk volgens een herkenbaar patroon gaan verlopen.

Wat willen we hiermee bereiken?

 • Vijf jaar lang stimulering en bundeling van kunst- en cultuur krachten met de IJssel als verbindingslijn.
 • Een revitalisering van de culturele sector na de corona periode.
 • Alle disciplines van kunst en cultuur een creatieve impuls geven en een podium bieden.
 • Stapeling van activiteiten gedurende de festivals, waardoor de aantrekkingskracht voor deelnemers en publiek wordt versterkt en het festival ook buiten de Sallandse IJsselstreek bekendheid krijgt.
 • De Sallandse IJsselstreek op de kaart zetten als bijzonder cultureel woon-, leef- en recreatiegebied.

Hoe willen we dit bereiken?

 • Verhalen van de bewoners, de streek, de gebruiken en geschiedenis verzamelen, verbeelden, bewaren en doorgeven.
 • De cultuur in verbinding met de natuur in vijf gebieden aan de IJssel onderzoeken, vastleggen en verbeelden in kunst en culturele uitingen.
 • Bewoners, scholen, verenigingen, ondernemers, kunstenaars uitdagen hieraan mee te doen.
 • Verbinding leggen tussen amateur en professionele kunst waarbij de IJsselstreek op een verrassende manier getoond wordt.
 • Projecten opzetten over landschap en gebruiken, rivier en mens, flora en fauna, geschiedenis en geloof, grond en water, lucht en geest.
 • En dat alles  5 jaar lang in de kernen en locaties langs de IJssel tussen Deventer Noord (de Platvoet) en Zwolle Zuid (Het Engelse Werk).

Het concept van V.IJ.F.

 • Vijf gebieden op de kaart zetten; markante plekken in de buurt van de IJssel tussen Deventer en Zwolle.
 • Vijf thema’s: Aarde, Water, Lucht, Vuur en Ruimte vormen de basis van elk vijf projecten.
 • Vijf expedities: elk van de vijf locaties wordt aangedaan, verhalen gedolven, het bijzondere onderzocht tijdens de expeditie en daarna in het licht gezet middels een cultureel festival.
 • Vijf festivals met een schijnwerper op een gebied langs de IJssel met belevenissen en verhalen vertolkt in muziek en taal, beeld en theater, kunst en ambacht.

De eerste expeditie en festival was op zondag 25 juni 2023 in Herxen.

DOWNLOAD HIER PROGRAMMA FESTIVAL 25 JUNI IN HERXEN

DOWNLOAD HIER HET PERSBERICHT ‘SPOREN IN HET LAND – BAKSTENEN’

ELEMENTEN KOMEN TOT LEVEN OP HET CULTUURFESTIVAL IN HERXEN OP 25 JUNI

Interesse of wil je wat meer weten?

Neem dan contact op met:

Ton Stroucken in Olst (Tel. 06-513 816 66) of met Jaap Meijer in Wijhe ( Tel. 06-131 797 20)

of: secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl