V.IJ.F. – Vitale IJssel Festivals

Project V.IJ.F.
Als stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe richten we ons primair op stimulering van de kunst- en cultuursector in onze gemeente. Dat doen we met inhoudelijk advies en met financiële ondersteuning van culturele organisaties.
In de Coronatijd is het idee ontstaan om het culturele leven een extra impuls te geven, en wel met een bijzonder project dat 5 jaar gaat duren en dat is gekoppeld aan de IJssel.
Want we verbinden dit project aan 5 jaar dijkversterking door Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Bij dit project V.IJ.F. (Vitale IJssel Festival) zijn we zelf als initiator betrokken. Maar het project staat verder zowel financieel als organisatorisch geheel los van onze basisactiviteiten.

Project V.IJ.F – Vitale IJssel Festivals –  is een ambitieus plan.
Tot en met de zomer 2028 plannen we ieder jaar een kunst- en cultuurmanifestatie veelal in de vorm van een festival. Telkens op een andere plek langs/nabij de IJssel, tussen “De Platvoet” in Deventer en “Het Engelse werk” in Zwolle. Tijdens zo’n festival krijgen alle vormen van kunst- en cultuur de ruimte om mee te doen met voorstellingen, presentaties e.d.. De kunstsector wordt uitgedaagd om in te spelen op de plaats waar een festival wordt gehouden en op de thema’s die daar spelen. Hierdoor zullen deze festivals steeds een ander karakter krijgen, maar tegelijk volgens een herkenbaar patroon gaan verlopen.

Wat willen we hiermee bereiken?

 • Vijf jaar lang stimulering en bundeling van kunst- en cultuur krachten met de IJssel als verbindingslijn.
 • Een revitalisering van de culturele sector na de corona periode.
 • Alle disciplines van kunst en cultuur een creatieve impuls geven en een podium bieden.
 • Stapeling van activiteiten gedurende de festivals, waardoor de aantrekkingskracht voor deelnemers en publiek wordt versterkt en het festival ook buiten de Sallandse IJsselstreek bekendheid krijgt.
 • De Sallandse IJsselstreek op de kaart zetten als bijzonder cultureel woon-, leef- en recreatiegebied.

Hoe willen we dit bereiken?

 • Verhalen van de bewoners, de streek, de gebruiken en geschiedenis verzamelen, verbeelden, bewaren en doorgeven.
 • De cultuur in verbinding met de natuur in vijf gebieden aan de IJssel onderzoeken, vastleggen en verbeelden in kunst en culturele uitingen.
 • Bewoners, scholen, verenigingen, ondernemers, kunstenaars uitdagen hieraan mee te doen.
 • Verbinding leggen tussen amateur en professionele kunst waarbij de IJsselstreek op een verrassende manier getoond wordt.
 • Projecten opzetten over landschap en gebruiken, rivier en mens, flora en fauna, geschiedenis en geloof, grond en water, lucht en geest.
 • En dat alles  5 jaar lang in de kernen en locaties langs de IJssel tussen Deventer Noord (de Platvoet) en Zwolle Zuid (Het Engelse Werk).

Het concept van V.IJ.F.

 • Vijf gebieden op de kaart zetten; markante plekken in de buurt van de IJssel tussen Deventer en Zwolle.
 • Vijf thema’s: Aarde, Water, Lucht, Vuur en Ruimte vormen de basis van elk vijf projecten.
 • Vijf expedities: elk van de vijf locaties wordt aangedaan, verhalen gedolven, het bijzondere onderzocht tijdens de expeditie en daarna in het licht gezet middels een cultureel festival.
 • Vijf festivals met een schijnwerper op een gebied langs de IJssel met belevenissen en verhalen vertolkt in muziek en taal, beeld en theater, kunst en ambacht.

De eerste expeditie en festival was op zondag 25 juni 2023 in Herxen.

DOWNLOAD HIER PROGRAMMA FESTIVAL 25 JUNI IN HERXEN

DOWNLOAD HIER HET PERSBERICHT ‘SPOREN IN HET LAND – BAKSTENEN’

ELEMENTEN KOMEN TOT LEVEN OP HET CULTUURFESTIVAL IN HERXEN OP 25 JUNI

Interesse of wil je wat meer weten?

Neem dan contact op met:

Ton Stroucken in Olst (Tel. 06-513 816 66) of met Jaap Meijer in Wijhe ( Tel. 06-131 797 20)

of: secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl