nieuwsproject

Betsie Babbel is een creatie van Louisella Lai. Zij kon door corona-omstandigheden niet meer optreden in verzorgingshuizen en vergelijkbare locaties. Hieruit ontstond het idee om een theaterpop te maken die zonder bezwaar op deze plekken binnengelaten kan worden door een van de eigen begeleiders van het tehuis.
Betsie Babbel is een levensgrote pop die in een rolstoel zit. Het gezicht van de pop is gemaakt rond een monitorscherm. In de achterkant van de pop is apparatuur ingebouwd waarmee via een eigen hotspot, laptop en accu’s een zoom-verbinding kan worden gemaakt naar de studio waarin Louisella Lai is. Haar gezicht is d.m.v. de monitor het gezicht van Betsie Babbel. D.m.v. de ingebouwde apparatuur (2 camera’s, microfoon en speaker) kan ze communiceren met de mensen op de locatie waar de pop is gebracht.
Na een aantal try-outs is de techniek voldoende getest. De ervaring van Louisella met het optreden voor bijzondere doelgroepen, zoals bewoners van een verzorgingshuis met dementie, maakt dat Betsie overal makkelijk over de drempel komt. Ze bezoekt huiskamers met meerdere bewoners maar gaat ook langs op kamers voor een praatje en een paar, vaak gezamenlijke, liedjes. Overal brengt Betsie Babbel op deze manier vrolijkheid en soms zelfs een beetje ontroering.