nieuws

De Veldtocht is een project, waarbij vanuit het onderwijs de verbinding is gezocht met andere inwoners van Olst-Wijhe, kunst en cultuur dienen daarbij als smeermiddel. Doel is om leerlingen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, ouders, leerkrachten, belangstellenden en amateurverenigingen in de gemeente Olst-Wijhe in een week tijd te laten kennis maken met kunst en cultuur. Hierbij is zoveel mogelijk de expertise en het aanbod van Overijsselse en lokale kunst- en cultuuraanbieders ingezet.
Een van de programmaonderdelen was de vorming van een Leerorkest van basisschoolleerlingen in samenwerking met Muzieknetwerk Salland. Onder leiding van professionele muziekdocenten is muziek ingestudeerd. Tijdens het eindfeest van de Veldtocht heeft het Leerorkest deze muziek uitgevoerd.

Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe heeft dit buitenschoolse programma-onderdeel financieel ondersteund met een bedrag van €1100.