Subsidies

Onze stichting kent drie subsidiestromen waaruit bijdragen toegekend kunnen worden projecten op het gebied van Kunst en Cultuur in Olst-Wijhe.

Algemene criteria hiervoor zijn:

 • Het project is vernieuwend
 • Het heeft een openbaar karakter
 • Het stimuleert de deelname aan Kunst en Cultuur
 • Het vindt plaats in Olst-Wijhe
 1. Impulssubsidie voor projectideeën kunst en cultuur
  Deze subsidie kan aangevraagd worden als u een projectidee heeft, maar nog niet tot een projectplan bent gekomen of kunt komen. Met deze subsidie kunt u ondersteuning verkrijgen voor de uitwerking van uw idee. De subsidie bedraagt maximaal € 500.
 2. Subsidie voor podiumprogrammering
  Subsidie kan worden aangevraagd voor vernieuwende theaterevenementen en experimentele podiumkunsten in brede zin. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500 en hoogstens 50% van de kosten van het project.
 3. Subsidie voor vernieuwende cultuurprojecten
  Subsidie kan aangevraagd worden voor de uitvoering van een rijp projectidee. Het idee dat u heeft voor een activiteit op het gebied van kunst en cultuur is al uitgewerkt in een projectplan. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500 en hoogstens 50% van de kosten van het project.

Per subsidiestroom gelden er nog specifieke beoordelingscriteria. Die staan vermeld in onderstaande tabel en in het aanvraagformulier.  

Op het aanvraagformulier kunt u aangeven voor welke subsidiestroom u subsidie aanvraagt.

Het aanvraagformulier kunt u als volgt downloaden en invullen:

 1. Klik op onderstaande Link.
 2. Let op: het lege aanvraagformulier dient u eerst op uw computer op te slaan d.m.v. rechter muisknop – ‘Opslaan als’.
 3. Open het opgeslagen aanvraagformulier.
 4. Vul alle gegevens in.
 5. Let op: het ingevulde aanvraagformulier, dient u eerst op te slaan op uw computer.
 6. Verzend het ingevulde aanvraagformulier naar: secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl en voeg de verplichte bijlagen bij.
Link naar aanvraagformulier

De criteria, die gelden voor het ontvangen van subsidie zijn opgenomen in de checklist op de 3e pagina van het aanvraagformulier.
Wist u, dat naast de subsidie uit ons cultuurfonds, u ook via crowdfunding financiële ondersteuning kunt verwerven. Hiervoor verwijzen we u naar www.voordekunst.nl
Een ander belangrijk subsidiefonds is het Prins Bernhard Cultuurfonds, zie: https://www.cultuurfonds.nl/
We wensen u heel veel succes bij de aanvraag van subsidie, in welke vorm dan ook!