Steun ons

Doneren

Doneren
Wij zijn een culturele ANBI stichting.
De giften die u ons schenkt zijn daarom extra aftrekbaar voor de inkomstenbelasting  en de vennootschapsbelasting.
Met uw gift stelt u ons in staat om nog meer culturele initiatieven in Olst-Wijhe financieel te ondersteunen.
Ons rekeningnummer is NL77 RABO 0301 7484 03
t.n.v. Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe.
Als u een specifiek cultureel doel voor ogen hebt dan horen wij dat graag via secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl . U kunt dit ook melden aan een van onze bestuursleden of vrijwilligers.

Periodiek doneren
Als u een jaarlijkse gift voor 5 jaar toezegt dan wordt uw bijdrage volledig  fiscaal aftrekbaar zonder drempel. Onze penningmeester helpt u graag om dit goed te regelen. Mail naar penning@ kunstencultuurolstwijhe.nl.

Nalaten

U kunt de stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat de stichting na overlijden een bepaald bedrag, een effectenportefeuille of een onroerend goed ontvangt. Ook kunt u ons tot (mede-) erfgenaam benoemen. De stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe ontvangt dan (een deel van) uw nalatenschap en voert uw overige wensen uit. Speciale wensen bespreken wij graag met u.

Wanneer u de continuïteit van kunst en cultuur in Olst-Wijhe als geheel belangrijk vindt en u geen specifieke bestemming aangeeft, voegen wij het bedrag dat u ons nalaat toe aan ons eigen vermogen. Dat geld gebruiken wij om de volgende jaren ons doel na te streven: bevorderen van kunst en cultuur in Olst-Wijhe.

Hebt u affiniteit met één specifiek onderdeel van onze werkterreinen, dan kunt u dat in uw testament aangeven. Wij zorgen ervoor dat het bedrag conform uw wensen wordt besteed aan het werkterrein van uw keuze.

Vraag uw notaris om meer informatie.

Mecenasfonds

In vroeger tijden waren er weldoeners die als Mecenas een kunstenaar financieel steunden. Vaak waren dat mensen uit rijke adellijke families met veel bezittingen.

De welvaartsverschillen zijn in deze tijd veelal kleiner dan toen. Maar nog steeds is het zo dat kunstenaars vaak maar met moeite het hoofd boven water kunnen houden.

Met ons Mecenasfonds dagen we mensen in goede doen uit om – net als vroeger – financieel bij te dragen aan de kunst. Via onze ANBI stichting is dat zeker financieel interessant. Met de gevers stemmen we af aan welke kunstsector hun bijdrage ten goede moet komen.

Zodra er middelen in het fonds zijn, staan we open voor initiatieven uit de kunstwereld. Uitgangspunt is dat we niet zomaar geld geven, maar dat kunstenaars de gelegenheid krijgen om nieuw werk te realiseren en daarvoor een reële beloning ontvangen.