Zang- en Toneelvereniging Harmonie Welsum 140 jaar // 1879 – 2019

05-06-2020

140 jaar !! De Zang- en Toneelvereniging Harmonie in Welsum heeft dit jubileum op 6 september 2019 groots gevierd met een fantastisch programma met zang, toneel, dans en nog verschillende andere activiteiten. Er is daarnaast flink in de archieven gedoken om tot een imposante expositie te komen waar heel veel bezoekers op af zijn gekomen. En niet alleen uit Welsum, maar ver daarbuiten. Zo is onder andere de uitnodiging m.b.t. de eerste uitvoering na de oorlog – na de bevrijding in 1945 – bewaard gebleven. Tal van documenten en aandenken bevestigen het rijke verleden binnen de Welsumse plattelandsgemeenschap, die beschouwd mag worden als ‘ons cultureel erfgoed’, zoals iemand treffend verwoordde. Iedereen is hier trots op! Met dit programma is een stevige basis gelegd voor de komende 150 jaar…

(KCOW heeft dit jubileum ondersteund met €1000,-)