Veldtocht 2017

14-11-2018

De Veldtocht is een project, waarbij vanuit het onderwijs de verbinding wordt gezocht met andere inwoners van Olst-Wijhe, kunst en cultuur dienen daarbij als smeermiddel. Doel is om leerlingen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, ouders, leerkrachten, belangstellenden en amateurverenigingen in de gemeente Olst-Wijhe in een week tijd te laten kennis maken met kunst en cultuur. Hierbij wordt zoveel mogelijk de expertise en het aanbod van Overijsselse en lokale kunst- en cultuuraanbieders ingezet.

Een van het programmaonderdelen is de vorming van een Leerorkest van basisschoolleerlingen in samenwerking met Muzieknetwerk Salland. Onder leiding van professionele muziekdocenten wordt muziek ingestudeerd. Tijdens het eindfeest van de Veldtocht zal het Leerorkest deze muziek uitvoeren.Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe heeft besloten dit buitenschoolse programma-onderdeel ¬†financieel te ondersteunen met een bedrag van ‚ā¨1100.