Schrijversavond

10-02-2023

10 februari 2023 _ In 2022 is de samenwerking met utHuus (Holstohus), ’t NUT en KCOW rondom ideevorming, programmering en organisatie versterkt en concreter ingevuld. Het vormen van programmaberaad, samenwerking bij werving van vrijwilligers, marketing en communicatie heeft geleid tot evenementen die gezamenlijk zijn opgezet, gefinancierd en georganiseerd. Een initiatief van KCOW om lokale schrijvers aan het woord te laten is een formule die komende jaren verder opgezet wordt. Zes schrijvers op een drietal avonden hebben hun boeken aan de gemeenschap gepresenteerd.

St. Theaters langs de IJssel, bibliotheken en boekwinkels in Olst en Wijhe, Vrienden van de Nicolaaskerk worden betrokken in de programmering.