Multifunctioneel podium Amicitia Boerhaar

15-11-2018

In Boerhaar zijn diverse verenigingen en instanties op cultuurgebied die regelmatig een optreden, uitvoering of voorstelling verzorgen.

Voor elk van deze activiteiten is er een podium benodigd, ieder verzorgt dit op zijn eigen manier.

Deze podiumvoorzieningen gaan veelal gepaard met de nodige creativiteit en bijbehorende hoeveelheid geklus, waarbij het niet altijd even werkbaar en veilig is.

Showkorps Amicitia heeft het initiatief genomen om een multifunctioneel podium aan te schaffen en te bouwen.

Het doel van het multifunctioneel podium is:

– dat het door alle partijen op verschillende locaties in het dorp gebruikt kan worden, zonder het podium bouwkundig te moeten aanpassen.

– dat het een veilig podium is, waarbij de veiligheid van de gebruikers 100% is gewaarborgd

– dat het volgens de arbo-regels kan worden gebouwd mbt stabiliteit en gewicht (tilvoorschriften podiumbouwers)

– dat het samenwerking bevordert tussen de verschillende verenigingen en instanties in het dorp, dit door het gezamenlijk ontwerpen, realiseren en gebruiken van het multifunctioneel podium .

– het scheppen van een goede primaire voorziening mbt het ontwikkelen van nieuwe initiatieven op cultureel gebied waardoor de leefbaarheid en welzijn op het platteland toenemen.

Tevens is de podiumvoorziening onder bepaald voorwaarden en tegen betaling beschikbaar voor andere verenigingen binnen de gemeente Olst-Wijhe.

 

De stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe heeft €500 bijgedragen aan de multifunctionele podiumvoorziening van Boerhaar.