Koffieconcerten Nicolaaskerk te Wijhe 2017

14-11-2018

Een aantal cultureel geïnteresseerde Wijhenaren heeft het initiatief genomen om op de zondagochtend concerten te organiseren in de dorpskerk.  Hierbij behoren kosten, zoals publiciteit, programma boekjes, Buma-rechten, onkostenvergoedingen voor de musici, kosten koffievoorziening e.d.. Die kosten worden deels gedekt uit vrijwillige bijdragen van de bezoekers. Het kerkcollege acht het wenselijk dat deze koffieconcerten georganiseerd blijven worden, maar heeft voor de kosten daarvan geen budget.

Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe heeft besloten het opstarten van de koffieconcerten financieel ondersteunen met een bedrag van €500.