Havezaten Olst-Wijhe – Geschiedenisboekje i.c.m. fietspuzzeltocht — 2019

04-06-2020

Er is een klein toegankelijk geschiedenisboekje verschenen met veel informatie over de voormalige havezaten en adellijke families in Olst-Wijhe. Eigenlijk is het drieledig; omdat het geschiedenisboekje is gecombineerd met een fietspuzzeltocht en een lespakket voor de basisschool. De samensteller is Ton Keesom; hij is daar goed in geslaagd, omdat de wijze waarop het is uitgevoerd, jong en oud worden voorzien van prettig (educatief) leesmateriaal over de tijd tussen 1300 en 1800. Op 14 september 2019, tijdens Open Monumentendag is het eerste exemplaar overhandigd aan de toenmalige wethouder Anton Bosch. Vanaf dan zijn ze verkrijgbaar in onder meer de plaatselijke boekhandels in Wijhe-Olst, Wijhes Museum, Infocentrum Den Nul, Holstohus in Olst en plaatselijke Bibliotheken.

(KCOW heeft dit project ondersteund met €1000,-)