24 Hours and no escape

15-12-2018

“24 hours and no escape!” is een cultuurproject voor jongeren, waarbij in totaal rond de 50 tot 70 jongeren, 24 uur lang, worden “opgesloten” in het Holstohus te Olst. De bedoeling is vervolgens dat deze jongeren, binnen dit tijdsbestek en onder begeleiding van ongeveer een zestal professionals, gaan werken aan een theatervoorstelling.
De jongeren maken en schrijven uiteindelijk alles zelf maar worden hierin gestuurd en ondersteund door de professionals, en ontdekken de verschillende aspecten binnen de wereld van kunst en cultuur. Er wordt muziek gemaakt, theater geschreven, decor gebouwd, gewerkt aan choreografie en dans. Als afsluiter van het weekend wordt het stuk uitgevoerd voor publiek.

Het doel van dit project is om jongeren onderdeel te maken van het maakproces in cultuur. Jongeren lijken steeds vaker een passieve, haast enkel consumptieve houding aan te nemen tegenover cultureel programma. Door deze groep op een constructieve manier onderdeel te maken van het multidisciplinaire maakproces wat hieraan gekoppeld is, zien we kans een impuls te geven aan de kennismaking met cultuur. Onder begeleiding van professionals, om een hoge kwaliteit te waarborgen. Het project is geslaagd als de deelnemers na afloop:

  • Een beeld hebben van het totale maakproces binnen kunst en cultuur
  • Ontdekken hoe zij persoonlijk kunnen bijdragen aan / onderdeel kunnen worden van dit proces
  • Hun onderwijskeuze meer richting kunnen geven na deze kennismaking

 

Het project richt zich op jongeren uit de eerste drie klassen van de middelbare school, tussen de 12 en 16 jaar. Deze groep is nog aan het ontdekken welke richting ze op willen binnen hun studiekeuze, en middels dit project laten we deze jongeren kennis maken met de verschillende aspecten van kunst en cultuur én het belang van het maken daarvan. De doelgroep is in leeftijd enigszins flexibel, dat wil zeggen, leeftijd kan variëren iets boven of onder de gestelde leeftijd zoals eerder beschreven.

Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe kent een impuls subsidie van 500 euro toe.