Multifunctioneel podium Amicitia Boerhaar

In Boerhaar zijn diverse verenigingen en instanties op cultuurgebied die regelmatig een optreden, uitvoering of voorstelling verzorgen. Voor elk van deze activiteiten is er een podium benodigd, ieder verzorgt dit op zijn eigen manier. Deze podiumvoorzieningen gaan veelal gepaard met de nodige creativiteit en bijbehorende hoeveelheid geklus, waarbij het niet altijd even werkbaar en veilig…

Wit canvas festival 2018

Op initiatief van 2 kunstenaressen is het Wit canvas festival georganiseerd. Dit festival bestaat uit een boeiend cultureel programma – met onder andere kunst, muziek en theater – en uit een culinair programma waarbij de bezoeker kan genieten van een bourgondische maaltijd en diverse hapjes en drankjes. Hierbij wordt platform gegeven aan regionale kunstenaars en…

Jubileum Nobiz: Muzikaal Buffet

Nobiz en ‘t NUT organiseren i.s.m. utHuus een speciale editie van het Cultureel Café t.g.v. het 20-jarig bestaan van Nobiz.
Met dit programma wordt bovendien thematisch aangesloten op de activiteiten rond de maand van de voeding. Het zeer gevarieerde programma wordt grotendeels gerealiseerd door de koorleden, die in uiteenlopende samenstellingen zingen en musiceren. Daarbij wordt een…

Vers van het Land

Dit jaar maakt Nikki Terberg een locatievoorstelling op de boerderij van haar vriend in Wijhe. De boeren in Nederland hebben het zwaar vanwege de nieuwe regelgeving die voor hun is bepaald. De problematieken en vernieuwingen waar de boer vandaag de dag mee te maken krijgt, gaan haar als theatermaker aan het hart en de noodzaak…