24 Hours and no escape

“24 hours and no escape!” is een cultuurproject voor jongeren, waarbij in totaal rond de 50 tot 70 jongeren, 24 uur lang, worden “opgesloten” in het Holstohus te Olst. De bedoeling is vervolgens dat deze jongeren, binnen dit tijdsbestek en onder begeleiding van ongeveer een zestal professionals, gaan werken aan een theatervoorstelling. De jongeren maken…

Muziekmaakmiddagen 2018

In samenwerking met Ut Huus organiseert het Muzieknetwerk Salland buitenschoolse Muziek maak middagen voor basisschoolkinderen. Laagdrempelige middagen, met een groot aanbod van instrumenten, waar je actief en passief kan genieten van muziek maken en je een overzicht krijgt van de muzikale mogelijkheden die de gemeente Olst-Wijhe biedt. Het doel van de Muziek-Maak-Middagen is drieledig: Kinderen…