Jubileumconcert Wiejes Cabaret ism de Wijhese Harmonie 2017

Het Wiejes Cabaret bestaat dit jaar 40 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum geven ze in november 2017 een jubileumconcert, onder begeleiding van de Wijhese Harmonie. Er wordt een selectie gemaakt van de mooiste liedjes uit het gehele repertoire van 40 jaar Wiejes Cabaret. Van deze liedjes worden arrangementen geschreven, geschikt voor harmoniebezetting. Stichting Kunst…

De Vervolgorkesten in Olst en Wijhe 2017

De basisscholen in Olst en Wijhe bieden hun leerlingen tijdens schooltijd muziekeducatie met behulp van Muzieknetwerk Salland. Hierbij organiseren plaatselijke muziekverenigingen dat er diverse instrumenten naar de scholen worden vervoerd en krijgen de kinderen les van professionele docenten. De kinderen hebben veel plezier in deze muzieklessen. De stap om lid te worden van een muziekvereniging…

Koffieconcerten Nicolaaskerk te Wijhe 2017

Een aantal cultureel geïnteresseerde Wijhenaren heeft het initiatief genomen om op de zondagochtend concerten te organiseren in de dorpskerk.  Hierbij behoren kosten, zoals publiciteit, programma boekjes, Buma-rechten, onkostenvergoedingen voor de musici, kosten koffievoorziening e.d.. Die kosten worden deels gedekt uit vrijwillige bijdragen van de bezoekers. Het kerkcollege acht het wenselijk dat deze koffieconcerten georganiseerd blijven…

Veldtocht 2017

De Veldtocht is een project, waarbij vanuit het onderwijs de verbinding wordt gezocht met andere inwoners van Olst-Wijhe, kunst en cultuur dienen daarbij als smeermiddel. Doel is om leerlingen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, ouders, leerkrachten, belangstellenden en amateurverenigingen in de gemeente Olst-Wijhe in een week tijd te laten kennis maken met kunst en…