Over Kunst en Cultuur in Olst-Wijhe

De Stichting Kunst & Cultuur Olst-Wijhe (KCOW) wil samenwerking stimuleren tussen de verschillende culturele organisaties in Olst-Wijhe en daarmee borgen dat onze gemeente haar grote diversiteit aan kunst en cultuur ook in de toekomst behoudt. Zij beheert een fonds om vernieuwende initiatieven te ondersteunen. Dat fonds verkrijgt jaarlijks een bijdrage van de gemeente Olst-Wijhe en wordt verder aangevuld door bijdragen van sympathisanten en soms door subsidies uit andere fondsen. KCOW is een door en voor Olst-Wijhenaren opgerichte stichting met hart voor het culturele leven van onze gemeente.

Bekijk ons filmpje

Bestuur

Ton Stroucken (voorzitter)
Jaap Meijer (penningmeester)
Johan Schonewille (secretariaat)

Comité van Aanbeveling

Ton Strien (oud-burgemeester gemeente Olst-Wijhe)

Vrijwilligers / Werkgroep

Piet Terpstra
Annemarie Thoben
Rudi Meulenbroek
Piet Kos
Andre Smit

 

Contact informatie

Adres:
Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe
Jan Schamhartstraat 5
8121 CM Olst

E-mail:
secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl

Of zend een bericht