De Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe heeft de ANBI-status.
Het RSIN-nummer is 854767976.
De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen ongespecificeerde onkostenvergoedingen.

U kunt de onderstaande documenten downloaden:
Balans KCOW 2022
Winst- en verliesrekening KCOW 2022
KCOW werkplan 2023