CORONAVOUCHERS 2021

Ook in 2021 zullen er Coronavouchers t.w.v. €500,- beschikbaar worden gesteld, om culturele ideeën, initiatieven en/of plannen te kunnen ondersteunen!

                                

Nieuw..!

Begin januari hadden we via verschillende mediums een oproep gedaan tot het aanvragen van coronavouchers voor het eerste halfjaar om op creatieve wijze de culturele stilte te doorbreken, maar….gelet op alle ontwikkelingen in de cultuursector (ook lokaal) versus de coronamaatregelen, willen we dit jaar de uitgifte van €500,- vouchers graag anders gaan aanvliegen, het volgende.

 

Wat is anders?

We willen bij deze iedereen oproepen – verenigingen, stichtingen en individuele personen – die op één of andere wijze betrokken willen blijven bij het culturele leven in onze gemeente, om eens stil te staan bij de volgende vragen:

 • Wat wil ik het komende jaar (2021) graag realiseren op cultureel gebied.
 • Welk plan/idee/voorstelling (kunstproject) ligt – mogelijk (deels) voorbereid – ergens in een map, dat weer levensvatbaar dient te worden in deze (corona)tijd
 • Welke financiële middelen ben ik nu nodig om ‘het idee/plan’ te kunnen realiseren c.q. te kunnen uitvoeren.
 • Is de inzet van een coronavoucher een uitkomst voor de uitvoering van het creatieve plan/idee/…
 • Is een reguliere subsidie aanvraag, zoals ons cultuurfonds die kent misschien een optie.

Kort gezegd, als KCOW willen we graag meedenken en faciliteren ofwel kijken naar de mogelijkheden! Want wat er niet kan, is in het afgelopen jaar (helaas) wel duidelijk geworden. Wij hopen op originele creatieve voorstellen, die uiteraard voor een breed publiek (jong en oud) toegankelijk zijn uit de gemeente Olst-Wijhe.

 

Wie kunnen aanvragen?

Alle betrokkenen, die kunst & cultuur een warm hart toedragen, Juist personen, verenigingen en stichtingen, die tot nu toe weinig van de mogelijkheden van ons cultuurfonds gebruik hebben kunnen maken, dagen we uit om met ons contact te zoeken. Denkend aan muziek, schrijven, toneel en/of beeldende kunst (fotografie, schilderingen, tekeningen, beeldhouwwerk, video, etc.) en/of exposeren.

   

Hoe kun je aanvragen….

Aanvragen kan via het Aanvraagformulier-Voucher. Het is goed om eerst onderstaande 6 stappen even door te lezen:

 1. Klik op onderstaande ‘link’
 2. Let op: het lege aanvraagformulier dient u eerst op uw computer op te slaan d.m.v. rechter muisknop – ‘Opslaan als’.
 3. Open het opgeslagen aanvraagformulier
 4. Vul alle gegevens in.
 5. Let op: het ingevulde aanvraagformulier, dient u eerst op te slaan op uw computer.
 6. Verzend het ingevulde aanvraagformulier naar: secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl

Link:  Aanvraagformulier Voucher

 

Voorwaarden die we stellen…

 • Het evenement dient voor een breed publiek (jong en oud) toegankelijk te zijn.
 • Het evenement vindt plaats in de gemeente Olst-Wijhe
 • De aanvrager komt uit gemeente Olst-Wijhe
 • Uiteraard moet het evenement voldoen aan de geldende coronamaatregelen.

Vragen over deze coronavouchers kun je indienen bij secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl.

Met iedereen zowel de makers alsook de toeschouwers binnen onze gemeente willen we deze oproep graag delen. Dus doe mee en vertel het verder! 

 

 

 


 

SUBSIDIESTROMEN (REGULIER)

Onze stichting kent sinds juli 2018 drie subsidiestromen waaruit bijdragen toegekend kunnen worden voor aanvragen op het gebied van Kunst en Cultuur in Olst-Wijhe

 

1. Impulssubsidie voor projectideeën kunst en cultuur

Deze subsidie kan aangevraagd worden als u een projectidee heeft, maar nog niet tot een projectplan bent gekomen of kunt komen. Met deze subsidie kunt u ondersteuning verkrijgen voor de uitwerking van uw idee.

 

2. Subsidie voor podiumprogrammering

Subsidie kan worden aangevraagd voor vernieuwende theaterevenementen en experimentele podiumkunsten in brede zin.

 

3. Subsidie voor vernieuwende cultuurprojecten

Subsidie kan aangevraagd worden voor de uitvoering van een rijp projectidee.

Het idee dat u heeft voor een activiteit op het gebied van kunst en cultuur is al uitgewerkt in een projectplan.

 

 

Op het aanvraagformulier kunt u aangeven  voor welke subsidiestroom u subsidie aanvraagt.

 

Het aanvraagformulier kunt u als volgt downloaden en invullen:

 1. Klik op onderstaande Link.
 2. Let op:  het lege aanvraagformulier dient u eerst op uw computer op te slaan d.m.v. rechter muisknop – ‘Opslaan als’.
 3. Open het opgeslagen aanvraagformulier.
 4. Vul alle gegevens in.
 5. Let op: het ingevulde aanvraagformulier, dient u eerst op te slaan op uw computer.
 6. Verzend het ingevulde aanvraagformulier naar: secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl en voeg de verplichte bijlagen bij.

LINK AANVRAAGFORMULIER

 

De criteria, die gelden voor het ontvangen van subsidie zijn opgenomen in de checklist op de 3e pagina van het aanvraagformulier.

 

Wist u, dat naast de subsidie uit ons cultuurfonds, u ook via crowdfunding financiële ondersteuning kunt verwerven. Hiervoor verwijzen we u naar www.voordekunst.nl

 

Een ander belangrijk subsidiefonds is het Prins Bernhard Cultuurfonds, zie:  https://www.cultuurfonds.nl/

 

We wensen u heel veel succes bij de aanvraag van subsidie, in welke vorm dan ook!