CORONAVOUCHERS 2022

Ook in 2022 zullen er Coronavouchers t.w.v. €500,- beschikbaar worden gesteld, om culturele ideeën, initiatieven en/of plannen te kunnen ondersteunen!

Dit geldt nog tot en met juni!     

                       

Wie kunnen aanvragen?

Alle betrokkenen, die kunst & cultuur een warm hart toedragen, Juist personen, verenigingen en stichtingen, die tot nu toe weinig van de mogelijkheden van ons cultuurfonds gebruik hebben kunnen maken, dagen we uit om met ons contact te zoeken. Denkend aan muziek, schrijven, toneel en/of beeldende kunst (fotografie, schilderingen, tekeningen, beeldhouwwerk, video, etc.) en/of exposeren.

   

Hoe kun je aanvragen….

Aanvragen kan via het Aanvraagformulier-Voucher. Het is goed om eerst onderstaande 6 stappen even door te lezen:

 1. Klik op onderstaande ‘link’
 2. Let op: het lege aanvraagformulier dient u eerst op uw computer op te slaan d.m.v. rechter muisknop – ‘Opslaan als’.
 3. Open het opgeslagen aanvraagformulier
 4. Vul alle gegevens in.
 5. Let op: het ingevulde aanvraagformulier, dient u eerst op te slaan op uw computer.
 6. Verzend het ingevulde aanvraagformulier naar: secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl

Link:  Aanvraagformulier Voucher

 

Voorwaarden die we stellen…

 • Het evenement dient voor een breed publiek (jong en oud) toegankelijk te zijn.
 • Het evenement vindt plaats in de gemeente Olst-Wijhe
 • De aanvrager komt uit gemeente Olst-Wijhe
 • Uiteraard moet het evenement voldoen aan de geldende coronamaatregelen.

Vragen over deze coronavouchers kun je indienen bij secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl.

Met iedereen zowel de makers alsook de toeschouwers binnen onze gemeente willen we deze oproep graag delen. Dus doe mee en vertel het verder! 

 

 

 


 

SUBSIDIESTROMEN (REGULIER)

Onze stichting kent sinds juli 2018 drie subsidiestromen waaruit bijdragen toegekend kunnen worden voor aanvragen op het gebied van Kunst en Cultuur in Olst-Wijhe

 

1. Impulssubsidie voor projectideeën kunst en cultuur

Deze subsidie kan aangevraagd worden als u een projectidee heeft, maar nog niet tot een projectplan bent gekomen of kunt komen. Met deze subsidie kunt u ondersteuning verkrijgen voor de uitwerking van uw idee.

 

2. Subsidie voor podiumprogrammering

Subsidie kan worden aangevraagd voor vernieuwende theaterevenementen en experimentele podiumkunsten in brede zin.

 

3. Subsidie voor vernieuwende cultuurprojecten

Subsidie kan aangevraagd worden voor de uitvoering van een rijp projectidee.

Het idee dat u heeft voor een activiteit op het gebied van kunst en cultuur is al uitgewerkt in een projectplan.

 

 

Op het aanvraagformulier kunt u aangeven  voor welke subsidiestroom u subsidie aanvraagt.

 

Het aanvraagformulier kunt u als volgt downloaden en invullen:

 1. Klik op onderstaande Link.
 2. Let op:  het lege aanvraagformulier dient u eerst op uw computer op te slaan d.m.v. rechter muisknop – ‘Opslaan als’.
 3. Open het opgeslagen aanvraagformulier.
 4. Vul alle gegevens in.
 5. Let op: het ingevulde aanvraagformulier, dient u eerst op te slaan op uw computer.
 6. Verzend het ingevulde aanvraagformulier naar: secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl en voeg de verplichte bijlagen bij.

LINK AANVRAAGFORMULIER

 

De criteria, die gelden voor het ontvangen van subsidie zijn opgenomen in de checklist op de 3e pagina van het aanvraagformulier.

 

Wist u, dat naast de subsidie uit ons cultuurfonds, u ook via crowdfunding financiële ondersteuning kunt verwerven. Hiervoor verwijzen we u naar www.voordekunst.nl

 

Een ander belangrijk subsidiefonds is het Prins Bernhard Cultuurfonds, zie:  https://www.cultuurfonds.nl/

 

We wensen u heel veel succes bij de aanvraag van subsidie, in welke vorm dan ook!