10 Coronavouchers t.w.v. €500,- voor het culturele leven in de gemeente Olst-Wijhe!  

Door de coronamaatregelen is het culturele leven vrijwel tot stilstand gekomen. Veel evenementen zijn vervallen of uitgesteld. Het gevaar dreigt dat we dit gelaten over ons heen laten komen en dat er op cultureel gebied nog lange tijd te weinig gebeurt. Kunst & Cultuur Olst-Wijhe ziet dit met lede ogen aan en wil de stilte graag doorbreken.

Daarom komen wij met een stimuleringsactie in de vorm van 10 vouchers van € 500,- voor nieuwe initiatieven. Wij hopen op originele creatieve voorstellen, die dit jaar onder de huidige omstandigheden uitvoerbaar zijn. De evenementen moeten een groot publiek in Olst-Wijhe culturele vreugde geven.

 

Waarom…

Kunst & Cultuur Olst-Wijhe wil een impuls geven om het stil gevallen culturele leven te doorbreken. We zien heel graag dat er weer activiteiten kunnen worden bezocht, waar we kunnen kijken en luisteren en genieten.

 

Wat gaan we doen…

Om dit mogelijk te maken, stelllen wij 10 coronavouchers van €500,- beschikbaar aan de uitvoerders van de ‘kunsten’. Dat kan muziek, toneel en/of beeldende kunst (fotografie, schilderij, tekening, beeldhouwwerk, video, etc.) zijn of in verhalende vorm. Kortom, er is heel veel mogelijk. Het is nu de kans om een projectidee op te pakken!

 

Wie kunnen aanvragen…

Alle betrokkenen, die kunst & cultuur een warm hart toedragen, individueel maar ook bijv. organisaties, verenigingen. We dagen hen uit om met een initiatief voor een breed publiek toegankelijk evenement te komen, dat in de periode tot en met december 2020 uitgevoerd kan worden. Juist personen, verenigingen en stichtingen, die tot nu toe weinig van de mogelijkheden van ons fonds gebruik hebben kunnen maken, dagen we uit om met voorstellen te komen.

 

Hoe kun je aanvragen….

Aanvragen kan via het Aanvraagformulier-Voucher. Het is goed om eerst onderstaande 6 stappen even door te lezen:

 1. Klik op onderstaande ‘link’
 2. Let op: het lege aanvraagformulier dient u eerst op uw computer op te slaan d.m.v. rechter muisknop – ‘Opslaan als’.
 3. Open het opgeslagen aanvraagformulier
 4. Vul alle gegevens in.
 5. Let op: het ingevulde aanvraagformulier, dient u eerst op te slaan op uw computer.
 6. Verzend het ingevulde aanvraagformulier naar: secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl

Link:  Aanvraagformulier Voucher

 

Hoe gaan we de vouchers toekennen…

Eind augustus zullen de eerste ingediende voorstel-initiatieven worden beoordeeld én zo mogelijk worden dan de eerste coronavouchers al toegekend.

 

Voorwaarden die we stellen…

 • Het evenement dient voor een breed publiek (jong en oud) toegankelijk te zijn.
 • Het evenement vindt plaats in de gemeente Olst-Wijhe
 • De aanvrager komt uit gemeente Olst-Wijhe
 • Uiteraard moet het evenement voldoen aan de geldende coronamaatregelen.

Vragen over deze coronavouchers kun je indienen bij secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl.

Met iedereen zowel de makers alsook de toeschouwers binnen onze gemeente willen we deze oproep graag delen. Dus doe mee en vertel het verder!

 


 

SUBSIDIESTROMEN

Onze stichting kent sinds juli 2018 drie subsidiestromen waaruit bijdragen toegekend kunnen worden voor aanvragen op het gebied van Kunst en Cultuur in Olst-Wijhe

 

1. Impulssubsidie voor projectideeën kunst en cultuur

Deze subsidie kan aangevraagd worden als u een projectidee heeft, maar nog niet tot een projectplan bent gekomen of kunt komen. Met deze subsidie kunt u ondersteuning verkrijgen voor de uitwerking van uw idee.

 

2. Subsidie voor podiumprogrammering

Subsidie kan worden aangevraagd voor vernieuwende theaterevenementen en experimentele podiumkunsten in brede zin.

 

3. Subsidie voor vernieuwende cultuurprojecten

Subsidie kan aangevraagd worden voor de uitvoering van een rijp projectidee.

Het idee dat u heeft voor een activiteit op het gebied van kunst en cultuur is al uitgewerkt in een projectplan.

 

 

Op het aanvraagformulier kunt u aangeven  voor welke subsidiestroom u subsidie aanvraagt.

 

Het aanvraagformulier kunt u als volgt downloaden en invullen:

 1. Klik op onderstaande Link.
 2. Let op:  het lege aanvraagformulier dient u eerst op uw computer op te slaan d.m.v. rechter muisknop – ‘Opslaan als’.
 3. Open het opgeslagen aanvraagformulier.
 4. Vul alle gegevens in.
 5. Let op: het ingevulde aanvraagformulier, dient u eerst op te slaan op uw computer.
 6. Verzend het ingevulde aanvraagformulier naar: secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl en voeg de verplichte bijlagen bij.

LINK AANVRAAGFORMULIER

 

De criteria, die gelden voor het ontvangen van subsidie zijn opgenomen in de checklist op de 3e pagina van het aanvraagformulier.

 

Wist u, dat naast de subsidie uit ons cultuurfonds, u ook via crowdfunding financiële ondersteuning kunt verwerven. Hiervoor verwijzen we u naar www.voordekunst.nl

 

Een ander belangrijk subsidiefonds is het Prins Bernhard Cultuurfonds, zie:  https://www.cultuurfonds.nl/

 

We wensen u heel veel succes bij de aanvraag van subsidie, in welke vorm dan ook!