SUBSIDIESTROMEN (REGULIER)

Onze stichting kent sinds juli 2018 drie subsidiestromen waaruit bijdragen toegekend kunnen worden voor aanvragen op het gebied van Kunst en Cultuur in Olst-Wijhe

 

1. Impulssubsidie voor projectideeën kunst en cultuur

Deze subsidie kan aangevraagd worden als u een projectidee heeft, maar nog niet tot een projectplan bent gekomen of kunt komen. Met deze subsidie kunt u ondersteuning verkrijgen voor de uitwerking van uw idee.

 

2. Subsidie voor podiumprogrammering

Subsidie kan worden aangevraagd voor vernieuwende theaterevenementen en experimentele podiumkunsten in brede zin.

 

3. Subsidie voor vernieuwende cultuurprojecten

Subsidie kan aangevraagd worden voor de uitvoering van een rijp projectidee.

Het idee dat u heeft voor een activiteit op het gebied van kunst en cultuur is al uitgewerkt in een projectplan.

 

 

Op het aanvraagformulier kunt u aangeven  voor welke subsidiestroom u subsidie aanvraagt.

 

Het aanvraagformulier kunt u als volgt downloaden en invullen:

  1. Klik op onderstaande Link.
  2. Let op:  het lege aanvraagformulier dient u eerst op uw computer op te slaan d.m.v. rechter muisknop – ‘Opslaan als’.
  3. Open het opgeslagen aanvraagformulier.
  4. Vul alle gegevens in.
  5. Let op: het ingevulde aanvraagformulier, dient u eerst op te slaan op uw computer.
  6. Verzend het ingevulde aanvraagformulier naar: secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl en voeg de verplichte bijlagen bij.

LINK AANVRAAGFORMULIER

 

De criteria, die gelden voor het ontvangen van subsidie zijn opgenomen in de checklist op de 3e pagina van het aanvraagformulier.

 

Wist u, dat naast de subsidie uit ons cultuurfonds, u ook via crowdfunding financiële ondersteuning kunt verwerven. Hiervoor verwijzen we u naar www.voordekunst.nl

 

Een ander belangrijk subsidiefonds is het Prins Bernhard Cultuurfonds, zie:  https://www.cultuurfonds.nl/

 

We wensen u heel veel succes bij de aanvraag van subsidie, in welke vorm dan ook!