Met een periodieke gift hebt u gemak en optimaal fiscaal voordeel en steunt u ons structureel.

 

NB: Per januari 2012 is de Geefwet in werking getreden waardoor u nog voordeliger kunt schenken.

U kunt zich bij ons aanmelden met behulp van het contactformulier waarna wij u van aanvullende informatie zullen voorzien en samen met u de donatie door middel van een machtiging bekrachtigen.

 

De volgende giften zijn mogelijk:

Een emmer water tot € 50
Een bak zand € 125
Een rivierkei € 250
Een rotsvaste dijk € 300 of meer

 

Machtiging met onderhandse schenkingsovereenkomst

Per januari 2014 kan een gever periodieke giften ook vastleggen met een onderhandse schenkingsovereenkomst in plaats van een notariële akte. Volledige aftrekbaarheid vergt vastleggen van de gift voor vijf jaar of langer.

 

De voordelen zijn:

  • U krijgt een deel van uw gift terug van de fiscus. Dit biedt u de mogelijkheid een hoger bedrag aan ons te schenken terwijl uw netto donatie gelijk blijft. Deze vorm van schenken is fiscaal geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
  • De gift wordt gedaan in gelijke periodieke uitkeringen gedurende tenminste vijf jaar. U steunt hiermee ons structureel.
  • Vanaf 1 januari 2014 kan een gever periodieke giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) ook vastleggen met een onderhandse schenkingsovereenkomst. Om voor aftrekbaarheid in aanmerking te komen dient de gift voor vijf jaar of langer te worden vastgelegd. Voor periodieke giften vanaf € 5.000 per jaar adviseren wij u vastlegging met een notariële akte.

 

U kunt zich bij ons aanmelden met behulp van het contactformulier waarna wij u van aanvullende informatie zullen voorzien en samen met u de donatie door middel van een machtiging bekrachtigen. Tevens stellen we gezamenlijk de onderhandse schenkingsovereenkomst op.

 

NB: U hoeft deze documenten niet naar de Belastingdienst te sturen. U en de stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe bezitten beiden een door partijen getekend exemplaar. U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de fiscus uw aangifte controleert, kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

 

Bedrijfsgiften

Bedrijven hebben de mogelijkheid hun giften te verrekenen binnen de vennootschapsbelasting. Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10 %, liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van 50%, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

 

Geen schenkbelasting

Vanwege de culturele ANBI-status zijn schenkingen aan de stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe geheel vrijgesteld van schenkbelasting. Dankzij deze fiscale vrijstelling kan uw schenking geheel ten goede komen aan de activiteiten die de stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe ondersteunt.

 

Informatie op deze pagina is per medio 2015 met de grootst mogelijk zorgvuldigheid samengesteld. De stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe is niet aansprakelijk voor fouten of omissies. Fiscaal advies is maatwerk. Neemt u vooral contact op met uw financieel adviseur voor de beste mogelijkheden, passend bij uw situatie.

steen-water-02-bew_0125