U kunt de stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe opnemen in uw testament in de vorm van een legaat, waarbij u vastlegt dat de stichting na overlijden een bepaald bedrag, een effectenportefeuille of een onroerend goed ontvangt. Ook kunt u ons tot (mede-) erfgenaam benoemen. De stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe ontvangt dan (een deel van) uw nalatenschap en voert uw overige wensen uit. Speciale wensen bespreken wij graag met u.

Wanneer u de continuïteit van kunst en cultuur in Olst-Wijhe als geheel belangrijk vindt en u geen specifieke bestemming aangeeft, voegen wij het bedrag dat u ons nalaat toe aan ons eigen vermogen. Dat geld gebruiken wij om de volgende jaren ons doel na te streven: bevorderen van kunst en cultuur in Olst-Wijhe.

Hebt u affiniteit met één specifiek onderdeel van onze werkterreinen, dan kunt u dat in uw testament aangeven. Wij zorgen ervoor dat het bedrag conform uw wensen wordt besteed aan het werkterrein van uw keuze.

Vraag uw notaris om meer informatie.

steen-water-02-bew_0125