Procedure

Voor de selectie van de winnaars van de culturele prijzen wordt een procedure gehanteerd waarbij vanuit de inwoners / sleutelfiguren binnen de gemeente kandidaten kunnen worden aangedragen. Een onafhankelijke jury zal op basis van daartoe opgestelde criteria haar keuzes maken en de winnaars vaststellen.

 

Zie verder TIJDSPAD 2024 

 

diekdaegen-2015-09-06-14.29