Procedure

Voor de selectie van de winnaars van de culturele prijzen wordt een procedure gehanteerd waarbij vanuit de inwoners / sleutelfiguren binnen de gemeente kandidaten kunnen worden aangedragen. Een onafhankelijke jury zal op basis van daartoe opgestelde criteria haar keuzes maken en de winnaars vaststellen.

 

April – September 2021
oproep tot kandidaatstelling op internet, in kranten (Reklamix / Huis aan Huis), social media en het aanschrijven van sleutelfiguren volgens een PR-plan

 

September – Oktober
inventariseren van de binnengekomen reacties door de werkgroep Cultuurprijzen

 

Oktober
selecteren tot een shortlist van de ontvangen reacties door de werkgroep Cultuurprijzen

 

November
publiceren van de shortlist volgens PR-plan

 

November – December

de jury beoordeelt de genomineerden op de shortlist

 

December

de juryuitslag wordt bekendgemaakt aan het KCOW-bestuur

 

Januari 2022

uitreiking van de prijzen op passend cultureel evenement

 

Februari 

publicaties over de ontwikkelingen van de prijswinnaars (kranten, website, social media) en de besteding van het prijzengeld, e.e.a. volgens het PR-plan.

 

 

diekdaegen-2015-09-06-14.29