Voor de selectie van de winnaars van de culturele prijzen wordt een procedure gehanteerd waarbij vanuit de inwoners van de gemeente kandidaten kunnen worden aangedragen. Een onafhankelijke jury zal op basis van daartoe opgestelde criteria haar keuzes maken en de winaars vaststellen.

Tijdpad

Tweejaarlijks wordt een vast tijdschema gevolgd, dit is begonnen in 2017.

April – half september
oproep tot kandidaatstelling op internet, in kranten en het aanschrijven van sleutelfiguren

Vanaf half september
inventariseren van de binnengekomen reacties door de werkgroep Cultuurprijzen

Oktober
selecteren tot een shortlist van de ontvangen reacties door de werkgroep Cultuurprijzen en publiceren van de shortlist

Okt- november
de jury beoordeelt de genomineerden op de shortlist

November / December

  • De uitslag wordt bekendgemaakt aan het stichtingsbestuur
  • Uitreiking van de prijzen op passend evenement
diekdaegen-2015-09-06-14.29