De Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe gaat cultuurprijzen uitreiken

 

Om de cultuur in al zijn toepassingen extra onder de aandacht te brengen, gaat de stichting in januari 2020 voor de tweede maal cultuurprijzen uitreiken: een Muze- en een Talentprijs.
De eerste maal gebeurde dat in 2018, waarbij de productie IJssellinie met als regisseur Jolmer Versteeg de muzeprijs in de wacht sleepte. De talentprijs ging naar de fotografe Wencke Rensen voor haar verrassend werk.

De Muze-prijs wordt beschikbaar gesteld aan een persoon of organisatie die van bijzondere betekenis is voor het culturele klimaat in de gemeente en de Talent-prijs is bedoeld voor iemand die laat zien over opmerkelijke talenten te beschikken op kunstzinnig gebied.

 

Voor beide prijzen wordt een kunstobject (als wisselprijs) uitgereikt en wordt een geldbedrag toegekend. De winnaars kunnen daardoor het project van hun keuze of eigen talent een stap verder ontwikkelen.

 

De uitreiking van de prijs en oorkonde vindt plaats door de stichting Kunst en Cultuur 0lst-Wijhe bij een passende culturele gelegenheid.

 

Vanaf medio april wordt de aanmelding van kandidaten voor beide prijzen opengesteld. Inwoners van de gemeente kunnen kandidaten aandragen met een toelichting waarom zij deze kandidaat in aanmerking vinden komen voor een van de prijzen. Op de website en via de media wordt hieraan brede bekendheid gegeven. In de zomer wordt de selectie van de kandidaten voorbereid. De geselecteerde kandidaten krijgen in het najaar een verhaal in de pers en op de website, waarna een onafhankelijke jury aan de hand van de selectie criteria de definitieve keuze maakt en de prijs uitreikt in november of december.

 

 

trofee-muzeprijs