Muze- en Talentprijzen 

Inleiding
De Stichting Kunst & Cultuur Olst-Wijhe (KCOW) wil samenwerking stimuleren tussen de verschillende culturele organisaties in Olst-Wijhe en daarmee borgen dat onze gemeente haar grote diversiteit aan kunst en cultuur ook in de toekomst behoudt. Zij beheert daartoe een gemeentelijk fonds van middelen om initiatieven te ondersteunen. KCOW is een door en voor Olst-Wijhenaren opgerichte stichting met hart voor het culturele leven van onze gemeente.

 

Muze- en Talentprijzen Olst-Wijhe
KCOW zal eens in de 2 jaar een MUZE-prijs en een TALENT-prijs uitreiken. De eerste keer heeft dit plaatsgevonden in het najaar van 2017. De meest recente (3e) uitreiking heeft plaatsgevonden op 20 november 2022.
Het gaat om prestaties binnen het culturele domein, met name de kunsten: beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, muziek, podium en literatuur.

 

De Muze-prijs wordt beschikbaar gesteld aan een persoon of organisatie, die van bijzondere betekenis is voor het culturele klimaat in de gemeente door dit gedurende langere tijd te stimuleren en ondersteunen.
De Talent-prijs is bedoeld voor een persoon en/of groep, die laat zien over opmerkelijke talenten te beschikken op kunstzinnige gebied (in breedste zin). De prijs is een extra aanmoediging voor de persoon / groep om te werken aan verdere ontwikkeling hiervan.

 

Voor beide prijzen wordt een kunstobject (als wisselprijs) en een oorkonde uitgereikt. Daarnaast wordt per prijs een geldbedrag van € 500,- toegekend aan de winnaars.
Het geldbedrag bij de Muze-prijs dient besteed te worden aan een culturele activiteit in de gemeente Olst-Wijhe, aan te wijzen of te ontwikkelen door de winnaar.

De winnaar van het geldbedrag bij de Talent-prijs kan dit bedrag gaan besteden in het kader van zijn/haar talentontwikkeling. Bijvoorbeeld aan een specifiek eigen kunstzinnig project.
Een persoon of organisatie kan maar eenmaal voor toekenning van een prijs in aanmerking komen. De uitreiking van de prijs en oorkonde wordt gedaan door KCOW — tijdens een passende culturele gelegenheid.

 

Tijdpad 2024 — onder voorbehoud!

 

  • Maart 2024

oproep tot kandidaatstelling op internet / social media en (regionale) kranten. Interviewen van voorgedragen kandidaten om te komen tot een profielschets.

 

  • Augustus / September 2024

selecteren tot een definitieve lijst van genomineerden van de ontvangen aanmeldingen door de werkgroep Cultuurprijzen

 

  • Oktober / November 2024       

publicatie van genomineerden / interviews in Huis-aan Huis/Reklamix

 

  • November 2024       

de jury beoordeelt de genomineerden

 

  • November 2024

de juryuitslag wordt bekendgemaakt aan het KCOW-bestuur

 

  • November 2024

uitreiking van de Muze- en Talentprijzen op passend cultureel evenement op een locatie binnen de gemeente Olst-Wijhe

 

  • November / December 2024 — 

publicaties over de ontwikkelingen van de prijswinnaars (kranten, website, social media) en de besteding van prijzengeld enz.

 

 

 

 

trofee-muzeprijs