Criteria en jurering

 

Na de voordracht van kandidaten vanuit de inwoners en/of sleutelfiguren binnen de gemeente Olst-Wijhe, stelt een Werkgroep Culturele Prijzen een shortlist samen uit de voorgedragen kandidaten. Het eerste selectiecriterium hierbij is het op hoofdlijnen voldoen aan de criteria die door de jury nagelopen zullen worden.

De shortlist wordt met toelichting van de selectie, die heeft plaatsgevonden, ter besluitvorming voorgelegd aan een onafhankelijke jury. De juryleden worden benoemd door het bestuur van KCOW.
De jury bestaat uit drie personen, die beschikken over voldoende ervaring, kennis en kwaliteiten om de waarde van de voorgedragen kandidaten voor het culturele klimaat in Olst-Wijhe te kunnen invoelen. Na iedere periode van 2 jaar treedt minimaal één van de juryleden af en wordt door bestuur KCOW een nieuw jurylid benoemd.

De jury hanteert bij haar besluitvorming vooraf bekend gemaakte criteria (zie onder). Ze overweegt de mate waarin de kandidaten aan deze criteria voldoen of daar zelfs bovenuit stijgen. Door middel van een door hen onderling vast te stellen wijze van werken komen ze tot een keuze, strevend naar unanimiteit maar eventueel na beslissing bij meerderheid. De jury licht bij de toekenning slechts haar keuze voor de uiteindelijke winnaars toe aan bestuur en publiek.

 

Criteria Muze-prijs

  • een kandidaat (lees: persoon of (project)organisatie) woont of is gevestigd in de gemeente Olst-Wijhe, of was dat lange tijd en heeft nog steeds een zeer sterke binding met de gemeente.
  • de kandidaat heeft over een periode van meerdere jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en organisatie van culturele activiteiten in de gemeente Olst-Wijhe
  • de activiteiten van de kandidaat zijn kwalitatief op niveau, hebben een brede bekendheid en zijn van grote betekenis voor het culturele leven in de gemeente
  • de resultaten van de prestaties van de kandidaat leveren een duidelijke bijdrage aan het imago van de gemeente Olst-Wijhe
  • de inzet van de kandidaat is zonder beroepsmatig belang geweest

Criteria Talent-prijs

  • een kandidaat (lees: persoon of groep, bijv. duo, trio, etc.) woont in de gemeente Olst-Wijhe of heeft daar een doorlopende sterke binding mee (b.v. een jongere, die als student op kamers woont maar zeer regelmatig weer thuis is)
  • de kandidaat heeft blijk gegeven over opmerkelijk kunstzinnig talent te beschikken en werkt steeds aan de verdere ontwikkeling daarvan
  • de prestaties van de kandidaat dragen bij aan het culturele palet in de gemeente Olst-Wijhe, b.v. door het unieke ervan en/of het vernieuwende karakter
  • de kandidaat heeft een herkenbare eigen stijl en maakt veelzijdig gebruik van zijn talent
  • de kandidaat heeft een sterke ambitie, die zich vertaalt in een gretigheid om zich verder te ontwikkelen en te presenteren

 

Onvoorziene situaties
In gevallen waarin niet is voorzien beslist het bestuur van KCOW.

Winnaars 2020

Winnaars: Arie Hemmen (Muze-prijs) en Susanne van der Wouden (Talent-prijs)