BESTE VERHAAL uit de SALLANDSE IJSSELSTREEK

De jury heeft – wellicht bekend- geoordeeld en de prijswinnaars bekend gemaakt. Hieronder nog een keer de korte toelichting op de verhalen in het algemeen. En… het commentaar op de prijswinnaars 1,2 en 3:

 

” Een wedstrijdje verzinnen is zo gepiept, maar bij een verhalenwedstrijd komt toch iets meer kijken. Om de verhalen te beoordelen deed de Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe samen met de HuisaanHuis/Reklamix een beroep op in totaal vijf mensen die de jury zouden vormen: Marijke van der Laan, Julia Terpstra, Jaap Dijkstra, Joop van der Wal en Rudy Meulenbroek, allemaal geen onbekende namen in de Gemeente Olst-Wijhe. Aanvankelijk was nog de vraag of er wel inzendingen zouden komen. Aan het eind van de inzendtermijn bleek dat er 34 (!) verhalen waren ingestuurd. Dat gaf de jury het nodige te doen.
Anoniem
De verhalen werden aan de juryleden uiteraard voorgelegd zonder dat aan hen de naam van de schrijver of schrijfster werd genoemd. Na de eerste lezing en schifting bleef iets minder dan de helft van de verhalen in de race. Dat was het moment dat de jury besloot om voor de duidelijkheid en voor zichzelf een aantal criteria aan te leggen aan de hand waarvan een definitieve rangorde bepaald werd. De volgende aspecten zijn met name in de beoordeling meegenomen: Sallandse streek, verhaalstructuur (heeft het een duidelijke kop en staart), taalgebruik (bv ook taalkundige aspecten als grammatica en interpunctie), plot, levendigheid, leesbaarheid (ook: is het goed voor te lezen?), originaliteit en humor.
Duidelijk
Het aantal kanshebbers slonk na de volgende leesronde naar negen verhalen waarover de jury het gemakkelijk eens werd. Over het uiteindelijke beeld na de vraag ‘Mieke, hoe is de stand?’, hoefde de jury geen zwaar debat aan te gaan. De top-3 van de verhalen was duidelijk. De winnaar had in feite al bij de eerste lezing hoge ogen gegooid. Toen de volgorde eenmaal bekend was, werden de namen van de schrijvers bekend gemaakt aan de juryleden. Dat leverde mooie reacties als: “Wat leuk dat die ook een verhaal heeft ingestuurd”, en “Nooit geweten dat hij dat zo mooi op papier kon zetten.”
En verder…?
In de ‘nazit’ peilde de commissie Kunst en Cultuur hoe er een vervolg aan deze succesvolle oproep tot schrijven kan worden gegeven. Voor de hand ligt natuurlijk Salland-gedichtenland. Een ander plan dat opborrelde was een serie in de HaH/R, waarin mensen zich laten fotograferen voor een kunstwerk dat ze thuis hebben staan of hangen. ….(?) Wordt vervolgd

 

De winnaars en het commentaar van de juryleden:

1.             Herman Boerhof — titel ‘In paradisum deducant te angeli’– al bij de eerste lezing sprong dit verhaal er uit. Het leest vlot en hoofdpersoon Jan krijgt een krachtig karakter, bijzonder figuur. Prachtig geschreven, ook door gebruik van dialect. Duidelijk van structuur, het heeft een mooie inleiding en een prachtig slot. Bijzonder leuk persoonlijk verhaal, met de nodige humor. Authentiek verhaal en goed geschreven.
2.            Marieke Mensink — titel ‘Goedemorgen IJssel’–  Veel van de ingestuurde verhalen kunnen worden gerubriceerd als Ode aan de IJssel. Dit verhaal is een beeldende overpeinzing. De IJssel wordt aangesproken als mens, een bijzondere invalshoek. Één van de betere ‘lofzangen’, heel poëtisch, mooie beschrijving. Goede opbouw van het verhaal.
3.           Liesbeth Jochemsen — titel ‘Opgericht’– een aantal van de ingezonden verhalen gaat terug op vanouds bekende streekverhalen, maar zijn voor de gelegenheid in een nieuw jasje gestoken. Zo is ook het verhaal van het Stenen Kruis naar het heden gehaald. Verrassend, vilein en suggestief, met een leuke plot. Johan in de gedaante van een agent. Leuk verhaal met een mooie pointe aan het eind.

De eerste prijs krijgt de titel ‘Beste Verhaal uit de Sallandse IJsselstreek’. Daar hoort een geldbedrag van € 300,- bij. De tweede prijs bestaat uit een geldbedrag van € 200,- en de derde prijs mag € 100,- toucheren.

De acht beste verhalen zijn inmiddels gepubliceerd in de Huis aan Huis Reklamix Special van half maart / april 2021. De beste 50 verhalenschrijvers krijgen bovendien het boek “Verhalen Gespot langs de Sallandse IJssel” van Hans van der Heijden, voormalig scribent in de Huis aan Huis Reklamix. Ook deze schrijvers hebben onlangs hun prijs in ontvangst mogen nemen…..

 

 

23 juni 2021 zijn de prijswinnaars geïnterviewd in het programma Salland Magazine in de studio van Salland 1 TV —  Video Prijswinnaars “Beste Verhaal uit de Sallandse IJsselstreek’

Herman Boerhof

 

 

Herman Boerhof

Marieke Mensink

Marieke Mensink

Liesbeth Jochemsen

Liesbeth Jochemsen