Wie helpt mee een groots idee te realiseren?                       

Als Kunst & Cultuur Olst-Wijhe zijn we bezig om een meer-jaren festival in de Sallandse IJsselstreek van de grond te tillen. We koppelen dit aan de looptijd van het dijkversterkingsproject (2022 tot 2027), dat door Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt voorbereid en uitgevoerd. In deze jaren willen we op wisselende plaatsen nabij de IJssel brede cultuurmanifestaties houden, samen met de hele kunst- en cultuursector uit de Sallandse IJsselstreek! We doen dat onder de titel:

VIJF – Vitale IJssel Festival

Vanaf de tweede helft 2022 t/m zomer 2027 plannen we in het voorjaar en het najaar een kunst- en cultuurmanifestatie van enkele weken. Telkens op een andere plek langs/nabij de IJssel, tussen “De Platvoet” in Deventer en “Het Engelse werk” in Zwolle. Tijdens zo’n manifestatie krijgen alle vormen van kunst- en cultuur de ruimte om mee te doen met voorstellingen, presentaties e.d.. De kunstsector wordt uitgedaagd om in te spelen op de plaats waar de manifestatie wordt gehouden en op thema’s die daar spelen. Hierdoor zullen de manifestaties steeds een ander karakter krijgen, maar tegelijk volgens een herkenbaar patroon gaan verlopen.

De titel VIJFVitale IJssel Festival komt steeds terug bij deze jaarlijkse voorjaar- en najaar manifestaties.

In de periode 2022 tot 2027 willen we ook buiten de festivalweken de kunst- en cultuursector stimuleren om thema’s van de Sallandse IJsselstreek in allerlei kunstuitingen tot leven te brengen.

Wat willen we hiermee bereiken?

  • Vijf jaar lang stimulering en bundeling van kunst- en cultuur krachten met de IJssel als verbindingslijn
  • Alle disciplines van kunst en cultuur een creatieve impuls geven en een mooi podium bieden
  • Stapeling van activiteiten gedurende de manifestatieweken, waardoor de aantrekkingskracht voor deelnemers en publiek wordt versterkt en het festival ook buiten de Sallandse IJsselstreek bekendheid krijgt.
  • De Sallandse IJsselstreek op de kaart zetten als bijzonder cultureel woon-, leef- en recreatiegebied.

Wie helpt ons om dit te realiseren?

Dit VIJF- Vitale IJssel Festival is een ambitieus plan. En onze Stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe telt maar een beperkt aantal vrijwilligers die dit trekken.

–  We zoeken daarom naar enthousiaste mensen die mee willen helpen om dit te realiseren.

–  Op allerlei gebied kunnen we hulp gebruiken.

–  We staan nu nog aan het begin.

–  Dus je helpt ook mee vorm en inhoud te geven aan onze ambitieuze plannen.

 

Interesse of wil je wat meer weten?

Neem dan contact op met:

Ton Stroucken in Olst     of met    Jaap Meijer in Wijhe

Tel. 06-513 816  66                         Tel. 06-131 797 20

of:  secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl