VIJF – Vitale IJssel Festivals

De stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe is van plan om een meer-jaren festival in de Sallandse IJsselstreek van de grond te tillen. Het idee is ontstaan om het culturele leven na de corona periode te revitaliseren en tegelijkertijd koppelen we dit aan de looptijd van het dijkversterkingsproject (2023 tot 2028),dat door Waterschap Drents Overijsselse Delta wordt voorbereid en uitgevoerd. In deze jaren willen we op wisselende plaatsen nabij de IJssel brede cultuurmanifestaties houden, samen met de hele kunst- en cultuursector uit de Sallandse IJsselstreek. We doen dat onder de titel VIJF: Vitale IJssel Festivals.     

 

Vanaf de tweede helft 2023 t/m zomer 2028 plannen we ieder jaar een kunst- en cultuurmanifestatie veelal in de vorm van een festival. Telkens op een andere plek langs/nabij de IJssel, tussen “De Platvoet” in Deventer en “Het Engelse werk” in Zwolle. Tijdens zo’n festival krijgen alle vormen van kunst- en cultuur de ruimte om mee te doen met voorstellingen, presentaties e.d.. De kunstsector wordt uitgedaagd om in te spelen op de plaats waar de festivals wordt gehouden en op thema’s die daar spelen. Hierdoor zullen deze festivals steeds een ander karakter krijgen, maar tegelijk volgens een herkenbaar patroon gaan verlopen.

De titel “VIJFVitale IJssel Festivals” komt steeds terug  VIJF jaar, VIJF locaties, VIJF manifestaties, VIJF Thema’s.

 

Wat willen we hiermee bereiken?

 • Vijf jaar lang stimulering en bundeling van kunst- en cultuur krachten met de IJssel als verbindingslijn
 • Een revitalisering van de culturele sector na de corona periode
 • Alle disciplines van kunst en cultuur een creatieve impuls geven en een podium bieden
 • Stapeling van activiteiten gedurende de festivals, waardoor de aantrekkingskracht voor deelnemers en publiek wordt versterkt en het festival ook buiten de Sallandse IJsselstreek bekendheid krijgt
 • In samenwerking met lokale culturele organisaties, vrijwilligers en professionals, zoveel mogelijk met een connectie tot Salland, een rijke schakering bieden aan kunstuitingen voor nu en toekomst
 • De Sallandse IJsselstreek op de kaart zetten als bijzonder cultureel woon-, leef- en recreatiegebied
  – Verhalen van de bewoners, de streek, de gebruiken en geschiedenis verzamelen, verbeelden, bewaren en doorgeven
  – De cultuur in verbinding met de natuur, het veranderende en de constante in vijf gebieden aan de IJssel onderzoeken, vastleggen en verbeelden in kunst en culturele uitingen
  – Met behulp van bewoners, scholen, verenigingen, ondernemers, amateur en professionele kunstenaars, met vrijwilligers uit de gemeenschap
  – Met verbinding tussen amateur en professionele kunst waarbij de IJsselstreek op een verrassende manier getoond wordt
  – Projecten over landschap en gebruiken, rivier en mens, flora en fauna, geschiedenis en geloof, grond en water, lucht en geest
  – 5 jaar lang in de  kernen en locaties in de nabijheid van de IJssel tussen Deventer Noord (de Platvoet)  en Zwolle Zuid (Het Engelse Werk)

Dit VIJF- Vitale IJssel Festivals is een ambitieus plan.

Het concept van VIJF
* Vijf jaren lang gekoppeld aan de dijkversterking in het gebied
* Vijf gebieden achtereenvolgens op de kaart zetten; markante plekken in de buurt van de IJssel tussen Deventer en Zwolle
* Vijf thema’s:  Aarde, Water, Lucht, Vuur en Ruimte vormen de basis van elk vijf projecten
* Vijf festivals met een schijnwerper op een gebied langs de IJssel met belevenissen en verhalen vertolkt in muziek en taal, beeld en theater, kunst en ambacht
* Vijf expedities: Elk van de vijf locaties wordt aangedaan, verhalen gedolven, het bijzondere onderzocht met een expeditie en daarna in het licht gezet middels een cultureel festival.

Gedurende vijf jaren wordt er elk jaar een programma rond een locatie uitgevoerd.
Het begint met een expeditie in het gebied; de Sallandse Datsja, het platte wagen expeditie huis, wordt opgebouwd.
Verkenners trekken het gebied in, planten vlaggen, maken een culturele gebiedskaart.
Projecten binnen de thema’s gaan van start. De verbeelding van de Thema’s krijgt vorm met verenigingen, bewoners, ondernemers, kunstenaars
Festivals zijn de verdichte presentatie plekken van alle culturele projecten

Elk thema kent een scala aan projecten voor jong en oud rond facetten van de IJssel; de projecten kunnen los van elkaar in verschillende perioden worden uitgevoerd. Elk volgend jaar groeit de opbrengst van culturele uitingen. Ze kunnen rond een festival plek ontstaan en daarna op andere locaties worden opgepakt en voortgezet. Ieder project levert ervaring, kennis en producten op die in verschillende kunstvormen worden vastgelegd en toegankelijk gemaakt zoals in film en documentaires, beeld of boek, toneel of expositie.
Elke inwoner van Olst-Wijhe wordt uitgenodigd om mee te doen aan expeditie, project, festival

 

De eerste expeditie en festival is gepland op zondag 25 juni 2023 in Herxen.

DOWNLOAD HIER PROGRAMMA FESTIVAL 25 JUNI IN HERXEN

DOWNLOAD HIER HET PERSBERICHT ‘SPOREN IN HET LAND – BAKSTENEN’

ELEMENTEN KOMEN TOT LEVEN OP HET CULTUURFESTIVAL IN HERXEN OP 25 JUNI

Interesse of wil je wat meer weten?

Neem dan contact op met:

Ton Stroucken in Olst     of met    Jaap Meijer in Wijhe

Tel. 06-513 816  66                         Tel. 06-131 797 20

of:  secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl