Best Music Act of Olst

De ondernemersverenging van Olst, GO heeft in 2016 eenmalig de “Best Music Act of Olst” georganiseerd. Vanwege het geweldige succes heeft een aantal vrijwilligers gemeend “Best Music Act Of Olst” nogmaals te organiseren met de intentie er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Op zaterdag 17 juni 2017 vond de tweede editie plaats. Musici,…

IJsseltheaterfietstocht

Sinds een aantal jaren selecteert stichting Theater Langs de IJssel een theatermaker die zich specifiek richt op de kunst van het locatiegericht werken. Hierbij wordt gezocht naar een voorstelling of concept dat op de gekozen locatie is afgestemd en daar volledig tot zijn recht komt. De theatermaker krijgt de vrijheid om te werken vanuit een eigen gekozen…