De Vervolgorkesten in Olst en Wijhe

De basisscholen in Olst en Wijhe bieden hun leerlingen tijdens schooltijd muziekeducatie met behulp van Muzieknetwerk Salland. Hierbij organiseren plaatselijke muziekverenigingen dat er diverse instrumenten naar de scholen worden vervoerd en krijgen de kinderen les van professionele docenten. De kinderen hebben veel plezier in deze muzieklessen. De stap om lid te worden van een muziekvereniging…

Jubileumconcert Wiejes Cabaret ism de Wijhese Harmonie

Het Wiejes Cabaret bestaat dit jaar 40 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum gaven ze in november 2017 een jubileumconcert, onder begeleiding van de Wijhese Harmonie. Er werd een selectie gemaakt van de mooiste liedjes uit het gehele repertoire van 40 jaar Wiejes Cabaret. Van deze liedjes zijn arrangementen geschreven, geschikt voor harmoniebezetting. Stichting Kunst…

Operatie IJssellinie

In september 2017 ging theatergroep de Jonge Honden op een prachtige locatie een bijzonder verhaal vertellen. Een locatie die bekend staat als ‘de IJssellinie’. Een gebied met een goed bewaard geheim uit de jaren ’60. Bedoeld om de vijand te weren: De Russen. Een theaterspektakel waarin dit lang bewaarde geheim is blootgelegd. Zowel landgoed De Haere, de…

Koffieconcerten Nicolaaskerk te Wijhe

Een aantal cultureel geïnteresseerde Wijhenaren heeft het initiatief genomen om op de zondagochtend concerten te organiseren in de dorpskerk.  Hierbij behoren kosten, zoals publiciteit, programma boekjes, Buma-rechten, onkostenvergoedingen voor de musici, kosten koffievoorziening e.d.. Die kosten worden deels gedekt uit vrijwillige bijdragen van de bezoekers. Het kerkcollege acht het wenselijk dat deze koffieconcerten georganiseerd blijven…

Best Music Act of Olst

De ondernemersverenging van Olst, GO heeft in 2016 eenmalig de “Best Music Act of Olst” georganiseerd. Vanwege het geweldige succes heeft een aantal vrijwilligers gemeend “Best Music Act Of Olst” nogmaals te organiseren met de intentie er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Op zaterdag 17 juni 2017 vond de tweede editie plaats. Musici,…

IJsseltheaterfietstocht

Sinds een aantal jaren selecteert stichting Theater Langs de IJssel een theatermaker die zich specifiek richt op de kunst van het locatiegericht werken. Hierbij wordt gezocht naar een voorstelling of concept dat op de gekozen locatie is afgestemd en daar volledig tot zijn recht komt. De theatermaker krijgt de vrijheid om te werken vanuit een eigen gekozen…

Veldtocht

De Veldtocht is een project, waarbij vanuit het onderwijs de verbinding is gezocht met andere inwoners van Olst-Wijhe, kunst en cultuur dienen daarbij als smeermiddel. Doel is om leerlingen van het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, ouders, leerkrachten, belangstellenden en amateurverenigingen in de gemeente Olst-Wijhe in een week tijd te laten kennis maken met kunst en cultuur.…