Onze stichting kent sinds juli 2018 drie subsidiestromen waaruit bijdragen toegekend kunnen worden voor aanvragen op het gebied van Kunst en Cultuur in Olst-Wijhe

 

1. Impulssubsidie voor projectideeën kunst en cultuur

Deze subsidie kan aangevraagd worden als u een projectidee heeft, maar nog niet tot een projectplan bent gekomen of kunt komen. Met deze subsidie kunt u ondersteuning verkrijgen voor de uitwerking van uw idee.

 

2. Subsidie voor podiumprogrammering

Subsidie kan worden aangevraagd voor vernieuwende theaterevenementen en experimentele podiumkunsten in brede zin.

 

3. Subsidie voor vernieuwende cultuurprojecten

Subsidie kan aangevraagd worden voor de uitvoering van een rijp projectidee.

Het idee dat u heeft voor een activiteit op het gebied van kunst en cultuur is al uitgewerkt in een projectplan.

 

 

In het aanvraagformulier kunt u aangeven uit welk fonds u subsidie vraagt.

 

Wilt u financiële steun ontvangen, dan kunt u als volgt het aanvraagformulier downloaden en invullen:

  1. Klik op onderstaande link
  2. Sla het lege formulier op op uw computer dmv rechter muisknop – Opslaan als
  3. Open het opgeslagen formulier
  4. Vul alle gegevens in
  5. Sla het ingevulde formulier op op uw computer
  6. Verzend het ingevulde formulier naar secretariaat@kunstencultuurolstwijhe.nl en voeg de verplichte bijlagen bij.

Link aanvraagformulier

 

De criteria die gelden voor het ontvangen van subsidie zijn opgenomen in de checklist op de 3e pagina van  het aanvraagformulier.

 

Naast de subsidie uit ons cultuurfonds kunt u ook via crowdfunding financiele ondersteuning verwerven. Hiervoor verwijzen we u naar www.voordekunst.nl.

Ook kan Ut Huus u hierbij helpen.

koeien4-dl