De stichting Kunst en Cultuur Olst-Wijhe zal eens in de 2 jaar een MUZE-prijs en een TALENT-prijs uitreiken. De eerste maal zal dit gebeuren in het najaar van 2017.
Het gaat om prestaties binnen het culturele domein, met name de kunsten: beeldende kunsten, audio-visuele kunsten, muziek, podium en literatuur en cultureel erfgoed.

 

De Muze-prijs wordt beschikbaar gesteld aan een persoon of organisatie die van bijzondere betekenis is voor het culturele klimaat in de gemeente door dit gedurende langere tijd te stimuleren en ondersteunen.
De Talent-prijs is bedoeld voor iemand die laat zien over opmerkelijke talenten te beschikken op kunstzinnige gebied (in breedste zin). De prijs is een extra aanmoediging voor de persoon om te werken aan verdere ontwikkeling hiervan.

 

Voor beide prijzen wordt een kunstobject (als wisselprijs) en een oorkonde uitgereikt. Daarnaast wordt per prijs een geldbedrag van € 500,- toegekend aan de winnaars.
Het geldbedrag bij de Muze-príjs moet besteed moet worden aan een culturele activiteit in de gemeente Olst-Wijhe, aan te wijzen of te ontwikkelen door de winnaar.
De winnaar van het geldbedrag bij de Talent-prijs zal dit bedrag moeten besteden in het kader van de ontwikkeling van haar/zijn talent, b.v. een specifiek eigen project.
Een persoon of organisatie kan maar eenmaal voor toekenning van een prijs in aanmerking komen. De uitreiking van de prijs en oorkonde vindt plaats door de stichting Kunst en Cultuur 0lst-Wijhe bij een passende culturele gelegenheid.

 

 

 

 

 

trofee-muzeprijs